Uutiset ja tiedotteet Tietoa tiedekunnasta Yhteystiedot

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
--
Sähköposti (yleiset asiat):
el-hallinto@helsinki.fi
--
Henkilöstöasiat:
hr-eltdk@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
--
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Suomen eläinlääketieteen säätiön juhla-apuraha ELT Merja Rantalalle koiran korvatulehduksen tutkimukseen

ELT Merja Rantala sai Suomen eläinlääketieteen säätiön 50-vuotisjuhla-apurahan 50 000 euroa. Apuraha jaettiin Eläinlääkäripäivien 2016 avajaisissa 30. marraskuuta. Apurahalla Rantalan tutkimusryhmä käynnistää monitieteellisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään eri hoitostrategioiden tehoa sekä biofilmin roolia koiran korvantulehduksen hoidossa.

– Olen erittäin iloinen, sillä apurahan voimin pääsemme tekemään pitkäjänteisemmin tutkimusta, jossa yhdistämme kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen menetelmiä.  Koen tämän erityisen tärkeäksi askeleeksi, kommentoi Rantala.

Jaetulla 50 000 euron apurahalla juhlistettiin säätiön 50-vuotisjuhlavuotta. "Monien hyvien hakemusten joukosta apurahan saaja valinta oli vaikeaa", kommentoi säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Liisa Kaartinen. Säätiön juhla-apurahaa haki kymmenen tutkijaa tai tutkimusryhmää.

Rantalan johtaman tutkimusryhmän tarkoituksena on saada näyttöön perustuvaa tietoa eri hoitostrategioiden tehosta koiran korvatulehduksen hoidossa. Hoitoon käytetään yleisesti mikrobilääkkeitä. Näyttöön perustuvaa tietoa tehokkaista hoitoprotokollista toistuvissa tulehduksissa ei kuitenkaan ole, joten nykyiset hoitosuositukset perustuvat asiantuntijoiden näkemyksiin tai kliiniseen kokemukseen. Biofilmin merkityksestä hoidon onnistumisessa tarvitaan lisätietoa.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta tekee hankkeessa yhteistyötä farmasian tiedekunnan, biotekniikan instituutin, Yliopistollisen eläinsairaalan sekä yksityissektorin tutkijoiden kanssa.

– Olemme tehneet alustavia tutkimuksia yhteistyössä FT Tapani Viitalan tutkimusryhmän kanssa. Proviisoriksi opiskeleva eläinlääkäri Ulla Nissinen tekee aiheesta pro gradu -tutkielmaa.  Alustavat tulokset ovat mielenkiintoisia ja toivon yhteistyön jatkuvan apurahan myötä, sanoo Rantala.

Merja Rantala työskentelee kliinisenä opettajana ja kliinisen mikrobiologian laboratorion esimiehenä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on väitellyt Streptococcus pneumonian mikrobilääkeherkkyydestä vuonna 2009 sekä tehnyt mikrobilääkekäyttöön ja resistenssiin liittyvää tieteellistä tutkimusta koko uransa ajan. Tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäritutkinnon hän suoritti 2006.