Uutiset ja tiedotteet Tietoa tiedekunnasta Yhteystiedot

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
--
Sähköposti (yleiset asiat):
el-hallinto@helsinki.fi
--
Henkilöstöasiat:
hr-eltdk@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
--
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Sairaalaeläinlääkäri Mari Friman palkittiin parhaasta suulisesta esityksestä nautaeläinlääkinnän päätapahtumassa Irlannissa

Tuotantoeläinsairaalassa työskentelevä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Mari Frimanin esitys "The effect of sampling techniques on microbial species in quarter milk samples" valittiin heinäkuussa järjestetyssä nautaeläinlääkinnän maailmankongressissa parhaaksi suulliseksi esitykseksi residenttien kesken olleessa kilpailussa. Frimanin esitys käsitteli miten näytteenottotekniikka vaikuttaa lehmien maitonäytetuloksiin.

Mari FrimanTuotantoeläinsairaalassa työskentelevä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Mari Friman suorittaa tällä hetkellä eurooppalaista nautojen sairauksien diplomaattitutkintoa, eli hän on ECPHM (European College of Bovine Health Management) residentti. Erikoistumistutkintoon kuuluu omien tutkimustulosten esittely kongresseissa. Tässä nautakongressissa oli kilpailu residenttien kesken. Mari Frimanin esitys ”The effect of sampling techniques on microbial species in quarter milk samples” valittiin kongressissa parhaaksi suulliseksi esitykseksi. Hänen esityksensä käsitteli miten näytteenottotekniikka vaikuttaa lehmien maitonäytetuloksiin ja perustui tuotantoeläinsairaalan asiakastiloilla kerättyihin aineistoihin. Onneksi olkoon, Mari!

Suomalaisilla tuotantoeläinlääkäreillä oli hyvä edustus

Vaikka kyseessä oli pohjoismaiden kesäloma-aika, paikalla oli paljon suomalaisia kollegoita, nelisenkymmentä. Tiedekunnan 7 tuotantoeläinlääkäriä esitteli siellä omia tutkimustuloksiaan.

– Pääkeskustelun aiheiksi kongressissa tänä vuonna nousi uusia ja vanhoja aiheita. Yksi aiheista oli vasikan riittämätön ternimaidon saanti ja siitä johtuvat ongelmat, mikä on eri maailman kolkissa edelleen merkittävä syy sairauksien synnyssä. Muut luennot käsittelivät mm. lääkkeiden järkevää käyttöä ja diagnostista kuvantamista, sorkkasairauksia, terveydenhuoltoa, terveysekonomiaa ja nautakirurgiaa.  Mukana oli myös eläinlääketieteen opetukseen liittyviä luentoja. Aihevalikoima oli todella laaja, sillä neljä luentoa kulki koko ajan rinnakkain, kertoo sairaalaeläinlääkäri Mari Niemi.¨

– Laadukas kongressi, josta myös praktikot hyötyvät! summaa Niemi.

World Buiatrics Congress on maailman nautaeläinlääkäreiden kongressi, joka on järjestetty joka toinen vuosi jo vuodesta 1960 alkaen. Osallistujia tässä nautasairauksien olympialaisissa, kuten järjestäjät sitä nettisivuillaan kutsuvat, on viime aikoina ollut 2500 -3000. Tämä vuonna se järjestettiin nelipäiväisenä Dublinissa, Irlannissa heinäkuun alussa.