Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto ELTDK, Saaren yksikkö
 

Tuotantoeläinlääkärin täydennyskoulutusdiplomi

Tietoa tiedekunnasta:

Yhteystiedot:

Eeva Mustonen
Leissantie 43 B
04920 SAARENTAUS
puh. 09 191 40228,
040 514 2948
eeva.mustonen@helsinki.fi

Tuotantoeläinlääkärin täydennyskoulutusdiplomi

Kuva

Eläinlääkärin ammattitaito ja asiantuntemus karttuu vastaantulevia ongelmia ratkoen, uusia tehtäviä opetellen ja erilaisiin koulutuksiin osallistuen. Ammattitaidon karttuminen ja täydentävä koulutus tapahtuu tavallisesti ilman suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä.

Tuotantoeläinlääkärin täydennyskoulutusdiplomi antaa uudenlaisen mahdollisuuden eläinlääkärille näyttää toteen hankkimansa ammattitaito ja asiantuntemus. Diplomi on riippumattoman, ulkopuolisen tahon arvio eläinlääkärin täydennyskouluttautumisesta. Eläinlääkäri laatii itse itselleen täydennyskoulutussuunnitelman ja toteuttaa sen oman työnsä ohessa. Hän kerää dokumentit täydennyskouluttautumisestaan yksiin kansiin kansioksi, joka tarkastetaan maksua vastaan Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitoksessa (1.1.07 alkaen).

Täydennyskoulutusdiplomin laajuus on 30 opintopistettä eli noin 20 opintoviikkoa. Diplomi sisältää henkilökohtaisen suunnitelman mukaan yleiskoulutusta, terveydenhuoltotyötä, kirjallisuuskatsauksen sekä syventäviä opintoja. Dokumentit opinnoista kootaan esittelykansioon, jonka perusteella laitos myöntää todistuksen täydennyskouluttautumisesta eli Tuotantoeläinlääkärin täydennyskoulutusdiplomin. Diplomi voidaan lukea hyödyksi tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavalle.
Tulosta tuotantoeläinlääkärin täydennyskoulutusesite.

Linkit:

Ajankohtaista: