Oppiaineet Tuotantoeläinsairaala Laboratoriot Yhteystiedot

Ajo-ohje Saarelle

Saaren alueen kartta

Osaston toimisto :
Paroninkuja 20
04920 SAARENTAUS
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Tuotantoeläinsairaala ja
Pieneläinvastaanotto
(klinikkarakennus + laboratorio):

Leissantie 41
04920 SAARENTAUS
Ajanvaraus arkisin klo 8-9,
puh. 02941 40700
Päivystys, puh 0600 97413
- klo 08-22 = 1,50 €/min
- klo 22-08 = 3,50 €/min
fax. (019) 687 1066

Eläinlääkäreiden ja tutkijoiden toimisto:
Leissantie 43 B
04920 SAARENTAUS

Saaren oppimiskeskus (SOK):
Leissantie 43 A
04920 SAARENTAUS

Eläintenpito ja hyvinvointi:
Koetilantie 7
(PL 57)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Alma-intranet

Tervetuloa Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston sivuille!

TehostekuvaKliininen tuotantoeläinlääketieteen osasto toimii kahdessa paikassa: Mäntsälässä Saaren kartanossa ja Helsingissä Viikin kampuksella.

Saaren yksikössä sijaitsevat kotieläinten lisääntymistieteen sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon oppiaineet. Lisääntymistieteessä tutkitaan ja opetetaan tärkeimpien suomalaisten kotieläinten lisääntymistä; tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidossa keskitytään lähinnä märehtijöihin ja sikoihin. Saarella toimii myös yksi Yliopistollisen eläinsairaalan osastoista, Tuotantoeläinsairaala, jonka toimintamuotoja ovat ambulatorinen klinikka, tuotantoeläimiä hoitoon ottava sairaala ja poliklinikka.

Helsingin yksikössä on eläintenpidon ja hyvinvoinnin  oppiaine, jonka opetukseen kuuluvat kotieläinten ruokinta, tuotantoympäristö, sekä eläinten hyvinvointi, etologia ja eläinsuojelu.

Sekä Saarella että Helsingissä on tutkimuslaboratorio. Saaren yksikön laboratorio on pääasiassa keskittynyt potilasnäytteisiin ja lähinnä lisääntymistieteen tutkimustoimintaa tukevaan laboratoriotyöhön. Helsingin laboratorio palvelee kumpaakin kliinistä osastoa, ja potilasnäytteiden analysoinnin lisäksi laboratoriossa on mahdollisuus laajaan tutkimustoimintaan. Helsingissä on lisäksi eläinten käyttäytymisen kuvaamisen ja analysoinnin tekniikoihin erikoistunut etologian laboratorio.

Opetusalalalta käsin organisoidaan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskusta, joka on Helsingin Yliopistossa alan tutkijoiden yhteistyöverkosto. Osastolle on sijoitettu myös Eläinten hyvinvointikeskus, kansallinen Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama yhteistyöverkosto.