Lisätietoja Opiskelijahaastattelut Yhteystiedot

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
--
Sähköposti (yleiset asiat):
el-hallinto@helsinki.fi
--
Henkilöstöasiat:
hr-eltdk@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
--
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja


Valintakoe 2016

Voidakseen tulla hyväksytyksi eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakijan tulee osallistua eläinlääketieteen koulutusohjelman valintakokeeseen ja saavuttaa siinä valintakokeen minimipisteraja (ks.Opintopolku/hakuopas).

Valintakokeen ajankohta ja kesto

Valintakoe järjestetään samana päivänä saman sisältöisenä muiden Suomen lääketieteellisten tiedekuntien valintakokeen kanssa. Hakea voi samalla kertaa ainoastaan yhteen lääketieteen alan koulutusohjelmaan (eläinlääketiede, lääketiede tai hammaslääketiede).

Vuonna 2016 valintakoe järjestetään keskiviikkona 18.5.2016 alkaen klo 9.00. Kokeen kesto on viisi tuntia ja kokeessa ei ole taukoja. Koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 10.00.

Ennakkotieto vuodesta 2017: Valintakoe on keskiviikkona 17.5.2017. (päivitetty 30.6.2016)

Valintakoepaikat ja tietoa valintakokeesta

Vuonna 2016 valintakokeen voi suorittaa:

  • Helsingissä (Viikin kampuksella)
  • Kuopiossa (Best Western Hotel Savonia, Sammakkolammentie 2) tai
  • Oulussa (kampus tarkentuu myöhemmin).

Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakenut hakija ei voi suorittaa valintakoetta muualla kuin hakulomakkeessa ilmoittamassaan paikassa.

Koepaikkakohtaiset saapumisohjeet, tietoa koesaleista ja tarkemmat valintakokeen käytännön ohjeet ilmoitetaan tiedekunnan sivuilla: Valintakokeeseen saapuminen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua ja hakijan on huolehdittava siitä, että hän ehtii oikeaan koesaliin ajoissa.

Ennakkotieto vuodesta 2017: Valintakoetta ei voi suorittaa Kuopiossa. (päivitetty 30.6.2016)

Valintakoevaatimukset ja kieli

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Näitä laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 (www) löytyvät opetushallituksen sivuilta.

  • Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129-135
  • Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143-149
  • Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151-155

Valintakoemateriaali on saatavilla suomeksi tai ruotsiksi. Kysymyksiin vastataan joko suomen tai ruotsin kielellä. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa sitovasti kummalla kielellä hän materiaalin haluaa. Materiaalin voi saada vain yhdellä kielellä, jolla on myös vastattava.

Ennakkotieto vuodesta 2017: Ei muutoksia. (päivitetty 1.7.2016)

Valintakokeessa sallitut laskimet

Valintakokeessa sallittujen laskinten lista löytyy Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan www-sivuilta, missä julkaistaan myös mahdolliset lisäykset hyväksyttäviin laskimiin. Muita kuin listassa mainittuja laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.

Ennakkotieto vuodesta 2017: Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa ei jaeta varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista tulee Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan www-sivuille. (päivitetty 30.6.2016)

Valintakokeen arviointi

Valintakoevastausten arvioinnissa noudatetaan hyvän vastauksen piirteiden periaatetta, joka on käytössä mm. ylioppilastutkinnon kokeiden arvioinnissa. Valintakokeen jälkeen julkaistaan yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä "mallivastausta" ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyitä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa, esimerkiksi liikuntaesteiden poistamista, apuvälineiden käyttämistä tai lisäaikaa.

Ennakkotieto vuodesta 2017: Eläinlääketieteellisen tiedekunnan erityisjärjestelyt valintakokeessa keskitetään Helsingin yliopiston Hakijapalveluihin.

Lue lisää

Opiskeluun liittyviä uutisia