Tohtorin tutkinto Ammatilliset jatkotutkinnot: erikoistumiskoulutus Täydennyskoulutus Yhteystiedot

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
--
Sähköposti (yleiset asiat):
el-hallinto@helsinki.fi
--
Sähköposti (henkilöstöasiat):
hr-eltdk@helsinki.fi

Tarkemmat yhteystiedot
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Flamma

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on olennaisen tärkeää eläinlääkäreiden elinikäisen oppimisen tavoitteen kannalta. Eläinlääkäreillä on lakiin kirjattu velvollisuus pitää yllä ammattitaitoaan.

Tiedekunta vastaa osaltaan täydennyskoulutuksen toteuttamisesta esimerkiksi tarjoamalla joitakin sen omia kursseja myös jo valmistuneille eläinlääkäreille sekä antamalla oman henkilöstönsä asiantuntemuksen muiden täydennyskoulutusta tuottavien tahojen käyttöön.

Täydennyskoulutusta tuottavat mm. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Elintarviketurvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen eläinlääkäriliitto.

Linkkejä:

Tiedekunnan tarjoama täydennyskoulutus

Fennovet

Fennovetin täydennyskoulutuskalenteri

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut

Ruralia-instituutti