Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on olennaisen tärkeää eläinlääkäreiden elinikäisen oppimisen tavoitteen kannalta. Eläinlääkäreillä on lakiin kirjattu velvollisuus pitää yllä ammattitaitoaan.

Tiedekunta vastaa osaltaan täydennyskoulutuksen toteuttamisesta esimerkiksi tarjoamalla joitakin sen omia kursseja myös jo valmistuneille eläinlääkäreille sekä antamalla oman henkilöstönsä asiantuntemuksen muiden täydennyskoulutusta tuottavien tahojen käyttöön.

Tiedekunnassa toimii täydennyskoulutustoimikunta, joka kokoaa yhteen täydennyskoulutusta tuottavat tahot. Täydennyskoulutusta tuottavat mm. täydennyskoulutuskeskus Palmenia, Elintarviketurvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen eläinlääkäriliitto.

Linkkejä:

Tiedekunnan tarjoama täydennyskoulutus

Fennovet

Fennovetin täydennyskoulutuskalenteri

Täydennyskoulutuskeskus Palmenia

Ruralia-instituutti