Ajankohtaiset tutkimushankkeet Oppiaineiden tutkimusesittelyt

Veterinary Clinical Research Center Helsinki (VetCliRCH)

 • Yleistä
 • Tilat
 • Palvelut
 • Tutkimus
  • Etiology and pathophysiology
  • Diagnostics
  • Treatment options
  • Pain and anesthesiology
  • Behaviour and cognition
  • Translational medicine
Yhteystiedot

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto:
Viikintie 49 (PL 57)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
fax 02941 57281

 

Pieneläintutkimus - ajankohtaiset tutkimushankkeet

Englanninbulldoggi

Englanninbulldoggien terveystilanteen kartoitustutkimus alkaa tammikuussa

Englanninbulldoggi on maailmanlaajuisesti hyvin suosittu rotu, jonka rakenne altistaa sen terveyttä vakavasti uhkaaville ongelmille. Näitä ovat liioitellun lyhyestä kallosta johtuvat lyhyen kuonon aiheuttamat hengitysvaikeudet (brakykefaalinen syndrooma) ja vakava lonkkanivelten kasvuhäiriö. Englanninbulldoggi on viime vuosina ollut esillä julkisuudessa esimerkkinä äärimmilleen viedyistä ulkomuotopiirteistä kärsivänä rotuna. Tutkimuksemme tarkoituksena on yhteistyössä Suomen Kennelliiton, Suomen Seurakoirayhdistyksen ja Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen kanssa selvittää rodun terveystilannetta etenkin liikunnan ja suorituskyvyn osalta. Koirien suorituskykyä mitataan kävelytestin avulla, Liikkumista tutkitaan askelanalyysimatolla sekä videoinnin avulla, painonjakaumaa mittaavalla matolla, ja passiivisia liikelaajuuksia mittaamalla. Myös perusveriarvot ja mahdollisen ruuansulatuskanavan eritteen määrä hengitysteissä määritetään ottamalla näyte keuhkoputkien pinnalta. Koirille tehdään kliininen tutkimus ja ontuma- sekä röntgentutkimus, jossa kuvataan selkäranka, rintaontelo, lonkka-, kyynär- ja polvinivelet. Tietokonetomografiatutkimuksella selvitetään tarkemmin pään ja lantion rakennetta. Tarkoituksena on myös kehittää brakykefaalisille roduille sopiva rasitustesti jalostusvalintojen tueksi.

Tutkimukseen otetaan 30 2-5-vuotiasta Suomen Kennelliitossa rekisteröityä englanninbulldoggia. Tutkimukseen ei oteta koiria, joiden hengitysteitä, lonkkia, polvia tai kyynärniveliä on leikattu eikä koiria, joilla on joku nukutuksen estävä sairaus (esim. sydänvika). Koirat valitaan tutkimukseen ilmoittautuneille lähetettävän esitietolomakkeen perusteella.

Jos kiinnostuit, tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä

Lisätietoja ELT Anu Lappalainen anu.k.lappalainen@helsinki.fi, puh. 02941 57297

Purututkimus

Koirien purusuoritus

Uusi tutkimus

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston kirurgian ja kuvantamisen yksiköissä on aloitettu tutkimus, jossa pyritään selvittämään suojelutehtävää suorittavan koiran toiminnallista puruvoimaa purusuorituksen aikana. Tutkimusta varten on yhteistyössä maa- ja metsätaloustieteiden laitoksen agroteknologian yksikön kanssa kehitetty monipuolista uutta mittauskalustoa.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä poliisikoiralaitoksen kanssa, ja tarkoituksena on määritellä belgianpaimenkoira malinoisin sekä saksanpaimenkoiran suojelutehtävään liittyvän purusuorituksen aikainen puruvoima. Samalla pyritään määrittämään suoritukseen liittyviä koiran kiihtyvyys- sekä törmäysvoimia, vauhtia, sekä raajojen nivelten liikelaajuuksia.

Tutkimus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan, ja tutkimuksen tulokset pohjustavat suojelua joko työkseen tai urheilulajina suorittaviin koiriin liittyviä jatkotutkimuksia; tavoitteena on saada lisätietoa liittyen sekä koirien harjoittamiseen että mahdollisten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen.

Tutkimuksen yhteyshenkilö: Heli Hyytiäinen, ft, MSc (VetPhysio); 044-5386069; heli.hyytiainen@helsinki.fi

Kuva: Risto Kuisma.

Irlanninsusikoira

Irlanninsusikoiran krooninen keuhkokuume

Uusi tutkimus on käynnistetty

Olemme käynnistäneet Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuoden 2014 alussa laajan tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena on kartoittaa irlanninsusikoirien toistuvien keuhkokuumeiden taustasyitä.

Etsimme tutkimukseen irlanninsusikoiria, jotka ovat sairastaneet kaksi tai useamman keuhkokuumeen viimeisen kahden vuoden aikana. Näille koirille tarjoamme laajat hengitystietutkimukset erittäin edullisesti. Lisäksi etsimme terveitä yli 6-vuotiaita irlanninsusikoiria, jotka eivät ole koskaan sairastaneet keuhkokuumetta, näille koirille teemme veloituksetta terveystarkastuksen ja tutkimme perusverinäytteet.

Lisätietoja tutkimuksesta kiinnostuneille antaa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Sanna Viitanen (sanna.viitanen@helsinki.fi).

Lonkan proteesi

Kärsiikö koirasi kroonisesta lonkkakivusta?

Väitöskirjatutkimus lääkehoidosta ja lonkan tekonivelleikkauksesta

Lukuisat työ- ja lemmikkikoirat kärsivät kroonisesta lonkkakivusta, joka vähentää merkittävästi niiden liikkumiskykyä ja elämänlaatua.

Tutkimme lääkehoidon ja lonkan tekonivelleikkauksen tehoa lonkkakipuun.  Tutkimukseen osallistuville koirille annetaan ensin kahden viikon tulehduskipulääkekuuri, jonka jälkeen tehdään lonkkaproteesileikkaus. Koirille tehdään tarvittavat tutkimukset ja röntgenkuvaukset leikkausta varten. Lisäksi painonvarausta, aktiivisuutta ja kuntoutumista arvioidaan erilaisin menetelmin. Tutkimuksessa tehtävät lonkkaproteesileikkaukset suorittaa tiimi ELT Pauli Keränen, ELL Mikael Morelius ja ELL Laura Hakala.

Kuka voi osallistua?
Tutkimukseen etsitään täysikasvuisia koiria, joilla on pitkäkestoista lonkkakipua (yhdessä tai kummassakin lonkassa) ja tarve lonkan tekonivelleikkaukselle. Tutkimuksessa käytettävät proteesit sopivat noin 15 kg:n painoisille tai sitä suuremmille koirille. Tutkimuspotilaalla ei saa olla kroonista kipua muissa nivelissä, eikä muita kroonisia sairauksia. Koiralle tehdään seulontatutkimukset, joiden perusteella valitaan tutkimukseen sopivat potilaat.

Lue lisää tutkimuksesta: Koiran krooninen lonkkakipu
(pdf-liite)

Lisätietoja antaa:
ELL Laura Hakala
Yliopistollinen eläinsairaala
puh: 050 310 2630
laura.hakala@helsinki.fi

Kanitutkimus

Tutkimme E.cuniculi-loista kaneilla - osallistu tutkimukseen

Miten voit osallistua tutkimukseen?

Tutkimusta varten kaneista otetaan verinäyte. Yliopistollisessa eläinsairaalassa järjestetään verinäytteenottotilaisuus 15.-16.3.2014, johon voi ilmoittautua joko johanna.makitaipale©helsinki.fi tai anne.bruce@helsinki.fi. Tutkimus on maksuton.

Tutkimukseen voi myös osallistua lähettämällä kanista muualla esimerkiksi kastraatio/ sterilaatioleikkauksen yhteydessä otetun seeruminäytteen (0,3-0,5 ml). Näytteen lähetysohjeet saa meiltä.

Tutkimukseen osallistuvien kanien omistajia pyydetään täyttämään kanitutkimuksen esitietolomake netissä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/35710/lomake.html

Lue lisää »»

Lisätietoja antaa:
Lisätietoja:Johanna Mäkitaipale DVM, Specialist in Small Animal Diseases johanna.makitaipale@helsinki.fi

 

 

Anna Boström

Aiheuttaako välilevytyrä muutoksia koirien selkälihaksiin?

Tutkimusprojektissamme pyritään selvittämään välilevytyrän aiheuttamia muutoksia selän lihasten rakenteeseen ja toimintaan. Välilevytyrä aiheuttaa koiralle oireita, jotka vaihtelevat lievästä kivusta molempien takajalkojen halvaukseen. Vaikka ennuste toipumiselle välilevytyrän jälkeen on hyvä, jotkut eivät toivu täydellisesti ja/tai oireet saattavat uusiutua. Fysioterapian avulla on mahdollista kuntouttaa potilasta halvauksen jälkeen. Tehokkaiden fysioterapiamenetelmien valitsemiseksi tarvitsemme tutkimustietoa selkälihasten tarkasta rakenteesta, lihassolutyypeistä sekä miten välilevytyrä vaikuttaa selän lihaksiin. Lisäksi koirien syvien lihasten toiminnasta ja niiden harjoittelun mahdollisista hyödyistä koirien selkäkivun lievittämisessä tai suorituskyvyn edistämisessä ei ole tutkittua tietoa.

Lue lisää tutkimuksesta »»

Osallistuminen tutkimukseen - suostumuslomake

Lisätietoja antaa:
Anna Boström, MSc Veterinary Physiotherapy
anna.bostrom@helsinki.fi, puh. 050-3540654.

 

Koirien lonkkatutkimus

Suuri koirien lonkkatutkimusprojekti

Teemme tutkimusta koiran lonkkanivelen kasvuhäiriöön liittyvästä perinnöllisestä alttiudesta ja ruokinnan vaikutuksesta taudin ilmenemiseen. Tavoitteena on löytää uusia lonkkanivelen kasvuhäiriölle altistavia geenialueita, sekä selvittää kliinisesti oireilevan sairauden yleisyyttä ja sen puhkeamiseen vaikuttavia tekijöitä.
Nyt voitte kaikki käydä netissä vastaamassa koiran kliinistä tilaa koskevaan kyselyyn ja ruokintakyselyyn. Toivomme runsaasti vastauksia niin täysin terveiden kuin oireilevienkin koirien omistajilta koiran iästä ja lonkkakuvaustuloksesta riippumatta. Myös jo edesmenneiden koirien omistajat voivat vastata erilliseen lomakkeeseen. Linkit kaikkiin lomakkeisiin löytyvät täältä:

http://www.lonkkatutkimus.arkku.net/ 

Lue lisää »»

Lisätietoja antaa:

MMM Lea Mikkola, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, lea.mikkola@helsinki.fi, puh. 050-415 6743.

ELL Saila Holopainen (Yliopistollinen eläinsairaala)
ELT Anna Hielm-Björkman  (Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)
Prof. Antti Iivanainen (Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)
Prof. Hannes Lohi (Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto)

 

Koirakysely

Kyselytutkimus: Miten koiran ruokinta, liikunta, asuinympäristö ja perimä vaikuttavat sen sairastumiseen?

Kaikki koiranomistajat voivat vastata tähän kyselyyn, riippumatta koiran rodusta tai iästä; tämä on tutkimus, jossa kaikki koiranomistajat voivat helposti tehdä osansa koiransa hyvinvoinnin edistämiseksi jatkossa.

Lue lisää »»

Lisätietoja antaa:
ELT Anna Hielm-Björkman, anna.hielm-bjorkman@helsinki.fi, puh. 09-191 57391

 

Rufus kissa

Vetformula – Innovatiivisten lääkeformulaatioiden kehittäminen kissojen lääkintään

Kissan lääkitsemistä pidetään haasteellisena. Tavallinen ongelma on kissalle sopivan lääkemuodon löytyminen. Monestakaan lääkkeestä ei ole saatavilla lääkemuotoa, jonka kissa ottaisi mielellään, ja josta annos olisi helposti koon mukaan täsmättävissä. Markkinoille on tullut maittavia valmisteita koirille, mutta vielä hyvin vähän kissoille, joten erityisesti kissalle vaivattomasti suun kautta annettavien lääkemuotojen kehitykselle on suuri tarve.

Lue lisää »»

Alfa-2- adrenergiset agonistit

Alfa-2- adrenergisten agonistien aiheuttamien haitallisten sydän- ja verenkiertovaikutusten ehkäiseminen

Tutkimme eläinten rauhoitukseen käytettävien alfa-2-adrenergisten agonistien aiheuttamia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön. Tavoitteena on ehkäistä tai lievittää alfa-2-agonistien ääreisvaikutuksia yhdistämällä niitä muiden lääkeaineiden kanssa.

Lue lisää »»

Gastroskopia

Lähi-infrapunasäteilyspektroskopia koirien gastroduodenoskopiassa ja bronkoskopiassa -väitöskirjatutkimus

Ruoansulatuskanavan ja keuhkojen tähystys on yleisesti käytetty
diagnostinen menetelmä sekä ihmis- että eläinlääketieteessä. Uudet optiset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden havaita ilman koepalan ottoa myös hyvin vähäiset muutokset kudoksessa, parhaimmillaan jopa molekyylitasolla.Tutkimuksen tarkoitus on selvittää lähi-infrapunasäteilyspektroskopian soveltuvuutta koirien yläruoansulatuskanavan ja keuhkojen tähystyksissä.

Lataa pdf-esite »»

Koirien krooninen ripuli

Koirien krooninen ripuli -väitöskirjatutkimus

Ripuli on koirien yleinen vaiva. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko terveiden koirien ja kroonista ripulia sairastavien koirien suoliston läpäisevyydessä eroja. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan itse sairauden sekä ruokinnan ja lääkehoidon vaikutusta suoliston seinämän läpäisevyyteen.

Lataa pdf-esite »»

Koiran mieli

Koiran mieli -hanke

Eläinten tunne-elämysten tutkimus on uusi ja haastava monitieteellinen tutkimusala. Tämän hankkeen tavoite on parantaa eläinten tunteiden tulkitsemista keinoilla, jotka eivät häiritse tai satuta eläintä.

Lue lisää »»

Westie

Idiopaattinen keuhkofibroosi valkoisella länsiylämaanterrierillä -väitöskirjatutkimus

Keuhkofibroosi on vakava sairaus. Etenevät keuhkokudoksen
sidekudosmuutokset aiheuttavat yskää, heikentävät rasituksen
sietokykyä ja johtavat hengitysvaikeuksiin. Idiopaattiseen
keuhkofi broosiin sairastuvat keski-ikäiset ja vanhat valkoiset
länsiylämaanterrierit. Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla idiopaattiseen keuhkofibroosiin sairastuneiden koirien kliinispatologisia löydöksiä terveisiin, samanikäisiin ja samanrotuisiin koiriin.

Lue lisää »»

Lataa pdf-esite »»

Inhalaatiotutkimus

Inhalaatiohoito pulmonaalisessa eosinofiliassa -väitöskirjatutkimus

Koiran kroonisten hengitystietulehdusten hoito on usein
oireenmukaista, koska parantavaa lääkitystä ei aina ole
olemassa. Inhaloitavien glukokortikoidien ja keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden käyttö on vakiintunut hoitomuoto ihmisen astman ja kroonisen bronkiitin yhteydessä, ja niiden käyttö on yleistymässä myös pieneläimillä. Tässä tutkimuksessa inhalaationa annettavan kortisonihoidon tehoa ja haittavaikutusten määrää verrataan suun kautta annettavaan kortisonihoitoon pulmonaalista eosinofiliaa (PE/EBP/PIE) sairastavilla koirilla.

Lue lisää »»

Lataa pdf-esite »»

Väitöskirjatutkimus lemmikkikanien luustosairauksista

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on alkamassa väitöskirjatutkimus lemmikkikanien luustosairauksista. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa esiintyykö lemmikkikaneilla luustosairauksia, esimerkiksi osteoporoosia, sekä selvittää luustosairauksille altistavia tekijöitä. Samalla kartoitetaan lemmikkikanien yleistä terveydentilaa.

Lue lisää »»

Lataa pdf-esite »»

 

Aiemmat pieneläintutkimushankkeet >>