Oppiaineiden opetus

Täydennyskoulutus

Yhteystiedot

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto:
Viikintie 49 (PL 57)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
fax 02941 57281

Opiskelu

<sydäntutkimus>Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston neljä oppiainetta ovat:

  Opetus painottuu lisensiaattivaiheen opintoihin 4. ja 5. opiskeluvuonna. Teoreettista opetusta seuraa viidennen opiskeluvuoden klinikkaopetusjakso Yliopistollisen eläinsairaalan yksiköissä. Klinikkaopetus sisältää käytännön potilastyötä, diskussioita ja seminaareja. Lisäksi opiskelijat pitävät suorituspäiväkirjaa. Klinikkaopetus päättyy kliinisten taitojen arvioimiseksi järjestettävään käytännön tenttiin. Opetusta esitellään tarkemmin oppiaineiden sivuilla.

  Osastolla järjestetään kahdesti vuodessa opetuskokous, jossa käsitellään opiskelijapalautetta sekä suunnitellaan ja kehitetään opetusta ja oppimisen arviointia.
  Oppiaineiden opettajat järjestävät vuosittain useita vaihtoehtoisia kursseja, jotka on pääasiassa suunnattu eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

  Opintojaksojen kuvaukset ja tiedot vaihtoehtoisista opinnoista löytyvät opinto-oppaasta.

  Jatko- ja täydennyskoulutus

  Tieteellistä ja ammatillista jatkokoulutusta esitellään tiedekunnan www-sivuilla.
  Linkki tiedekunnan jatkokoulutussivulle

  Osastolla järjestettävästä täydennyskoulutuksesta kerrotaan tarkemmin täällä.