Oppiaineiden esittelyjä Kliiniset laboratoriot

Veterinary Clinical Research Center Helsinki (VetCliRCH)

 • Yleistä
 • Tilat
 • Palvelut
 • Tutkimus
  • Etiology and pathophysiology
  • Diagnostics
  • Treatment options
  • Pain and anesthesiology
  • Behaviour and cognition
  • Translational medicine
Yhteystiedot

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto:
Viikintie 49 (PL 57)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
fax 02941 57281

Tervetuloa Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle!

Clinicum

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto vastaa farmakologian ja toksikologian, hevosten sairauksien, pieneläinten sairauksien ja kliinisen diagnostiikan opetuksesta eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnossa. Opetus ja hoitokäytännöt perustuvat alan tutkimukseen ja tieteelliseen näyttöön. Eläinlääketieteen opiskelijoiden opetus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Yliopistollisen eläinsairaalan kanssa, jossa suoritettava harjoittelu täydentää opintojaksojen teoreettisia opintoja ja antaa valmiudet hoitaa itsenäisesti hevosten ja pieneläinten sairauksia. Hevosten ja pieneläinten sairauksien opetushenkilökunta työskentelee osan ajastaan Yliopistollisessa eläinsairaalassa ohjaten perusopiskelijoiden ja erikoistuvien eläinlääkäreiden kliinistä työtä.

Osaston tutkimus painottuu eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Kliininen tutkimus keskittyy eläinten sairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kivunlievitykseen. Tutkimuksesta löydätte enemmän tietoa osaston tutkimussivuilta sekä oppiaineiden omilta tutkimussivuilta.

Osastolla järjestetään kansallista pieneläinsairauksien ja hevossairauksien erikoiseläinlääkärikoulutusta osana tiedekunnan ammatillista jatkokoulutusta. Oppiaineissa on myös eurooppalaiseen erikoiseläinlääkäritutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia.

Oppiaineet tarjoavat myös ammatillista täydennyskoulutusta erilaisina lyhytkursseina ja seminaareina eläinlääkäreille ja muille sidosryhmille. Koulutusta esitellään tarkemmin oppiaineiden yhteydessä.

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston laboratoriotoiminta on keskittynyt kliinisiin laboratorioihin. Keskuslaboratorio tarjoaa kliinistä laboratoriodiagnostiikkaa Yliopistolliselle eläinsairaalalle ja tutkijoille. Kliinisen mikrobiologian palvelut ovat myös ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Osaston tutkimustoimintaa tukeva analytiikka on keskitetty kliinisen tutkimuksen laboratorioon.