Henkilöstö Päätöksenteko Tiedekunnan pysyväismääräykset Yhteystiedot

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
--
Sähköposti (yleiset asiat):
el-hallinto@helsinki.fi
--
Henkilöstöasiat:
hr-eltdk@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
--
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Flamma

Tiedekuntatiedote 1/2015

Tapahtumia ja ajankohtaisia asioita
Tiedekuntapäivään 25.2. voi vielä ilmoittautua/Registration to the Faculty Day 25 Feb. has been extended
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57181/lomake.html
Tiedekuntapäivä on tarkoitettu koko henkilöstölle. Ohjelmassa on sekä dekaanin että tutkimuksen ja opetuksen varadekaanien ajankohtaiskatsaukset. Lisäksi tapahtumassa julkaistaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan 20-vuotismuistelukirja vuosilta 1995-2015. Osa päivän ohjelmasta esitetään myös englanniksi.
Paikka on Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Pieni juhlasali, 4. krs. Aika: virallinen ohjelma klo 13-16 (kuohuviinitarjoilu alkaa klo 16).
In English: Registrations to the Faculty day until 18 February: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57181/lomake.html
Time: 25 February, the official program is at 13-16:00. Sparkling wine and snacks will be served as of 16:00.The venue is University’s Main buildning, Fabianinkatu 33, Small hall, 4th floor. Part of the program will be presented in English.
Yliopistollisen tuotantoeläinsairaalan toiminnoissa on väliaikaisjärjestelyjä peruskorjauksen aikana
Katso tiedote Flammasta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY334302

Uuden hallintopäällikön valinta
Nykyisen hallintopäällikkö Maija Halmeen jäädessä eläkkeelle helmikuun 2015 lopussa uudeksi hallintopäälliköksi on valittu OTM Elina Tuisku. Tuisku on toiminut lakimiehenä Helsingin yliopiston keskushallinnossa Henkilöstö- ja lakiasiat osastolla Työnantaja-asiain yksikössä vuodesta 2005 lähtien.  

One Health –teeman ohjelmaa Korkeasaaressa 19-22.2.
Katso tiedote Flammasta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY334142
ViikkiVisio –työryhmä valmistelee kampuksen sisäistä ja kampusten välistä yhteistyötä
Rehtori Jukka Kola asetti ViikkiVisio –työryhmän 15.1.2015 päätöksellä. Työryhmä valmistelee sekä tekee ehdotuksia yhteistyöstä 1) Viikin eri toimijoiden sekä 2) Viikin ja yliopiston muiden kampusten välillä. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:


Dekaani Jouni Hirvonen farm. tdk.
Dekaani Jari Niemelä bio- ja ymp. tdk.
Dekaani Patrik Scheinin käytt. tdk.
Dekaani Marketta Sipi mm. tdk.
Dekaani Antti Sukura el.l. tdk.
Dekaani Jouko Väänänen ml. tdk.
Professori Tomi Mäkelä lääk. tdk.
Johtaja Eero Caströn Neurotieteen tutkimuskeskus
Tutkimusjohtaja Irma Thesleff Biotekniikan instituutti
Ryhmänjohtaja Jukka Jernvall Biotekniikan instituutti
Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Luonnonvarakeskus
Toimialajohtaja Ritva Dammert tutkimuksen toimiala , keskushallinto
Toimialajohtaja Ossi Tuomi opetuksen toimiala , keskushallinto
Hallintopäällikkö Leo Pyymäki farm. tdk., sihteeri

Työryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Pertti Panula. Työryhmä antaa väliraporttinsa 30.4.2015, jotta esille nousevat asiat ehtivät mukaan seuraavalle strategiakaudelle 2017–2020.

Onko sinulla vanhoja tai uusia valokuvia tiedekunnasta? Osallistu 20-v. henkilökuntajuhlan valokuvanäyttelyyn!
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 20-v. henkilökuntajuhlan 23.4. yhteydessä järjestetään valokuvanäyttely tiedekunnan 20-vuotisesta historiasta. Jos sinulla on sopivia valokuvia tähän tarkoitukseen niin lähetä kuvat sähköisessä muodossa eeva.karmitsa@helsinki.fi Kuvan yhteydessä toivotaan lyhyttä kuvatekstiä. EE-talon tietokoneluokassa on hyvä skanneri, jolla kuvia voi skannata. Tai voit käyttää kerroksissa olevia kopio/monitoimilaitteita. Autan myös tarvittaessa skannaamisessa. Kuvat on tarkoitus laittaa esille juhlan ajaksi EE-talon aulatiloihin. Lisätietoja: Eeva Karmitsa, puh. 02941 58461.

Tiedekuntaneuvoston lausuntoja ja päätöksiä
ELT Minna Kujalasta kliininen opettaja märehtijöiden terveydenhuollon tehtävään
ELT Minna Kujala on valittu Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston kliinisen opettajan, märehtijöiden terveydenhuollon, tehtävään 1.3.2015 lukien toistaiseksi.
Tiedekunnan työjärjestykseen muutoksia
Työajankohdennukseen liittyvät vastuut kirjataan tiedekunnan työjärjestykseen paitsi työnjaon selkiyttämiseksi, myös työaikakirjanpitoa hoitavien oikeuksien suojaamiseksi.

Opintoasiat

Väitelleet
FM Jonna Jalangan väitöskirja hyväksyttiin ja hänelle myönnetään todistus filosofian tohtorin tutkinnosta.
ELL Liisa Lilja-Maulan väitöskirja hyväksyttiin ja hänelle myönnettiin todistus eläinlääketieteen tohtorin tutkinnosta
ELL Eveliina Palosen väitöskirja hyväksyttiin ja hänelle myönnettiin todistus eläinlääketieteen tohtorin tutkinnosta.
MSc Zhen Zhangin väitöskirja hyväksyttiin ja hänelle myönnettiin todistus filosofian tohtorin tutkinnosta.
ELL Sari Mölsän väitöskirja hyväksyttiin ja hänelle myönnettiin todistus eläinlääketieteen tohtorin tutkinnosta.
Seuraavat väitöstilaisuudet
Tarkemmat tiedot väitöstilaisuuksista löytyvät tiedekunnan nettisivulta: http://www.vetmed.helsinki.fi/tutkimus/vaitokset.html

---------------------------------------------
Tämä on tiedekuntamme ajankohtaistiedote koko tiedekunnan henkilöstölle. Tiedote ilmestyy tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen sähköisessä muodossa tiedekunnan www-sivuilla sekä tiedekunnan Flammassa. Ajankohtaistiedote ei korvaa tiedekuntaneuvoston kokouksista tehtäviä virallisia pöytäkirjoja. Tiedotteen koosti tiedottaja Eeva Karmitsa (eeva.karmitsa@helsinki.fi)