Tutkimuslinkkejä Yhteystiedot

Postiosoite:
PL 66
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
tai Mustialankatu 1
Helsinki

Muut yhteystiedot:
Puhelin
+358 (0)294 1911 (vaihde)
Sähköposti
el-ehyt-palveluposti(at)helsinki.fi

Puhelinluettelo

Hae yhteystietoja

Sijainti ja liikenneyhteydet
Viikin kampuskartta

VOIKO NOROVIRUS TARTTUA KOIRAAN?
- tutkimus käynnissä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa

norovirusNorovirukset ovat nykytiedon mukaan ihmisen viruksista yleisimpiä ja ne aiheuttavat ihmisten oksennus-ripulitaudeista suurimman osan. Ruuan ja veden kautta leviävissä epidemioissa norovirus on aiheuttajana noin 60-80 prosentissa maailmanlaajuisesti.

Suomessa norovirus kantaa merkittävimmän ruokamyrkytysten aiheuttajan titteliä vuodesta toiseen. Norovirukset leviävät myös ympäristöön ihmisviruksista tehokkaimmin.

Eri eläinlajeilla on olemassa omia noroviruksiaan, mutta toistaiseksi ei ole tietoa siitä, voivatko eri lajien norovirukset tarttua lajista toiseen. Käynnissä olevan tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, voiko ihmisen norovirus siirtyä koiraan. Alustavien tulosten perusteella siirtyminen vaikuttaa mahdolliselta.

Norovirustartunta ihmisellä

Ihmisillä norovirustartunnat ajoittuvat pääasiassa kevättalveen. Virukset leviävät tehokkaasti ihmisestä toiseen useimmiten kosketuksen, kuten kättelyn kautta. Tartunta voi tulla myös viruksella saastuneen pinnan, kuten kädensijan, ovenkahvan tai hanan välityksellä. Ruokavälitteisissä epidemioissa ruoan raaka-aine voi olla saastunutta tai virus voi päätyä valmiiseen ruokaan hiljattain sairastaneen ruuankäsittelijän kautta.

Noroviruksen itämisaika tartunnan saamisesta on yleensä lyhyt. Oireet voivat alkaa jo 12 tunnin kuluttua tartunnasta, useimmiten oksentelu ja ripuli alkavat kuitenkin noin vuorokauden kuluttua. Norovirustartunnoille tyypillisin oire etenkin epidemioissa on oksentelu, joka saattaa olla hallitsematonta ja alkaa esimerkiksi ruokapöydässä kesken ruokailun. Ripulin ja oksentelun lisäksi oireina voi usein olla lievää kuumetta, heikkouden tunnetta, lihaskipuja sekä vatsakramppeja. Rajumpi oireilu kestää yleisimmin noin vuorokauden verran, minkä jälkeen tauti alkaa parantua itsekseen.

Aina tartunnan saamisesta ei kuitenkaan seuraa varsinaista tautia, sillä lähes puolet tartunnan saaneista ei oireile sairautta lainkaan. Tartunnan saanut oireileva tai oireeton henkilö erittää virusta runsaita määriä ulosteeseen ja oksennukseen, joiden kautta virus siis siirtyy eteenpäin.

Norovirustutkimus koirilla

Koiriin liittyvän norovirustutkimuksen avulla pyritään selvittämään uudenlaisia leviämisreittejä norovirustartunnoille. Toistaiseksi reitteinä tunnetaan lähinnä ihmisestä toiseen siirtyvä sekä saastuneiden pintojen välityksellä leviävä tartunta. Eläimet voivat toimia monien erilaisten ihmisille vatsatautia aiheuttavien bakteereiden kuten salmonellan ja kampylobakteereiden oireettomina kantajina. Tämän ajatuksen myötä syntyi halu tutkia voisivatko vatsatautivirukset ja erityisesti norovirus toimia samaan tapaan ja tarttua lemmikkieläimiin.

Tutkimus aloitettiin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa keväällä 2009. Kevään aikana kerättiin ulostenäytteitä sellaisilta koirilta, joiden omistajaperheessä oli sairastettu oireiltaan norovirustartuntaan sopiva oksennus-ripulitauti. Perheen koolla ei ollut merkitystä, myös yhden ihmisen ja yhden koiran perheet kelpuutettiin osallistujiksi.

Näyte koirasta piti toimittaa tutkittavaksi viikon sisällä ihmisten oireiden loppumisesta. Näytteeksi kelpasi uloste- tai oksennusnäyte myös sellaiselta koiralta, jolla itsellään oli oksentelu- tai ripulioireita ilman selvää syytä kuten sopimattoman ruuan tai vierasesineen syöminen. Jos koira oli itse oireillut, omistajaperheessä ei tarvinnut olla oireilleita ihmisiä.

Ulostenäytteitä saatiin kokoon yhteensä 55. Näytteistä 16 oli oksentelu- ja ripulioireista kärsineiltä koirilta ja 39 sellaisilta koirilta, joilla oli ollut jonkinlainen kontakti oksentelu- ja ripulioireiseen ihmiseen. Koiran oman perheen sairastaneista ihmisistä yhdelläkään ei ollut varmaksi todettua norovirustartuntaa.

Osallistu tutkimukseen

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä näytteet yhteensä sadalta koiralta, ja näytteiden toivottiin jakautuvan suhteellisen tasaisesti oireilevien koirien ja oireileviin ihmisiin kontaktissa olleiden koirien kesken. Kevään näytemäärä jäi siis puoleen tavoitteesta ja tämän vuoksi tutkimusta ja näytekeräilyä jatketaan tulevan talven aikana. Tutkimukseen saavat osallistua kaikki oheisen ilmoituksen kriteerit täyttävät koiraperheet. Uuteen keräykseen toivotaan runsasta osanottoa! Näytteenotto on rajattu pääkaupunkiseudulle näytteiden toimittamisen helpottamiseksi.

Haemme tutkimukseen pääkaupunkiseudulta koirallisia perheitä, joissa on sairastettu oireiltaan norovirustartunnaksi sopiva tauti viikon sisällä. Toisaalta haemme myös äkilliseen ripuliin tai oksennustautiin sairastuneita koiria, joiden oireille ei ole selvää syytä (kuten sopimattoman ruuan syöminen tms.).

Osallistu tutkimukseen jos asut pääkaupunkiseudulla ja:

  • perheessä on sairastettu norovirustartuntaan oireiltaan sopiva oksennus-ripulitauti korkeintaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (tässä tapauksessa ei ole väliä onko koira oireillut vai ei)

tai

  • koira on sairastunut äkilliseen ripuli- ja/tai oksennustautiin, jolle ei ole selvää syytä (kuten vierasesineen tai sopimattoman ruuan syöminen) korkeintaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (tässä tapauksessa ei ole väliä ovatko ihmiset oireilleet.

Näytteeksi tarvitsemme mahdollisimman tuoreen (max. 1-3 vrk vanhan, viileässä säilytetyn) ulostenäytteen (tai oksennusnäytteen) koiralta.

Ilmoittaudu tutkimukseen mahdollisimman pian oireiden alettua, uusia osallistujia tutkimukseen otetaan 30.4.2010 asti. Tarkemmat näytteenotto-ohjeet ja kyselykaavakkeen saat ilmoittautumisen yhteydessä!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tutkimukseen:
Maija Summa, puh 09 191 57175, maija.summa(ät)helsinki.fi (varmimmin tavoitat sähköpostilla)