Yhteystiedot

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
Sähköposti:
eltdk-hallinto@helsinki.fi

Tarkemmat yhteystiedot
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Flamma

Vuosikertomus

promootio

Koirien terveystutkimusrahasto tukee tutkimusta

Nova university network

Strategia 2013-16


 

 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteellinen tiedekunta turvaa eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Se on ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö Suomessa. Tiedekunta toimii Viikin kampuksella sekä Saarella Mäntsälässä.

Lue lisää »»

ECAR sai suomalaisen presidentin - Euroopplaisen kotieläinten lisääntymistieteen erikoistujat kokoontuivat ECARin kesäkoulussa Helsingissä

ECAR kesäkoulu

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen professorina ja ECARin (European College of Animal Reproduction) hallituksen jäsenenä toimiva Olli Peltoniemi järjesti syyskuussa ensimmäisen ECAR-kesäkoulun Helsingissä. Kesäkoulun jälkeen ESDAR – kongressin yhteydessä pidetyssä ECARin vuosikokouksessa Olli Peltoniemi valittiin ECARin presidentiksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Eurooppalaiset kotieläinten lisääntymistieteen asiantuntijat kokoontuivat Helsingissä

Magnus Andersson

Eurooppalaisen kotieläinten lisääntymistieteen ESDAR-konferenssi järjestettiin Helsingissä 11 – 13.9. Konferenssin järjestäjinä toimivat eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori Terttu Katilan johtama kotieläinten lisääntymistieteen asiantuntijaryhmä sekä ESDARin hallitus.

Genomiikalla kiinni kampylobakteerin saloihin

Kampylobakteerin genomiikka.

Genomiikkatutkimus avaa uusia ovia kampylobakteeri-infektioiden epidemiologian, ekologian ja populaatiogenetiikan selvittämiseen sekä auttaa ymmärtämään kantojen mikro- ja makroevoluutiota. Professori Marja-Liisa Hännisen tutkimusryhmä on julkaissut kampylobakteerien genomiikkaan liittyviä tutkimustuloksia neljässä tieteellisessä julkaisussa syksyn 2014 aikana.

Uusi kansainvälinen oppikirja lihantarkastuksesta ja teurastamovalvonnasta

Oppikirja

'Meat inspection and control in the slaughterhouse' –oppikirja julkaistiin elokuussa 2014. Se on uusi ajantasainen hakuteos, joka vastaa lihantarkastuksen ja valvonnan muuttuneisiin tarpeisiin.

Uudet eläinlääketieteen opiskelijat aloittivat opintonsa

Uudet opiskelijat

Eläinlääketieteen opintonsa aloitti 70 uutta opiskelijaa orientoivan viikon merkeissä 25.8. Viikon aikana opiskelijat tutustuivat uuteen opinahjoonsa opinto- ja käytännön toimintaympäristönä.

Eläinlääketieteellisen anatomian opintojen kuormittavuuden syistä uutta tietoa

Anatomia

Eläinlääketieteen opintojen alkuun sijoittuva Anatomian oppiaineeseen kuuluva luuopin jakso koetaan opiskelijapalautteen perusteella erityisen haastavaksi ja stressaavaksi. Vasta pedagogisessa tutkimuksessa selvisi muun muassa että aiemmat yliopistotason opinnot helpottavat eläinlääketieteen opintojen alkua.

Uutta tietoa naudan vasta-ainevalikoiman muodostumisesta

Striking image

Tehokas immuunipuolustus edellyttää laajaa vasta-ainekirjoa, mutta naudalla erilaisia vasta-ainegeenejä on paljon vähemmän kuin esimerkiksi ihmisellä. Professori Antti Iivanaisen tutkimusryhmä selvittää mekanismeja, joiden avulla nauta pystyy tästä huolimatta tuottamaan riittävän vasta-ainevalikoiman. Ryhmän tuoreimmassa tutkimuksessa osoitetaan, että vasta-ainegeenien liitoskohtien muokkaus on naudan vasta-aineiden monimuotoistumisessa tärkeä mekanismi. Tutkimus julkaistiin 13.6.2014 PLoS One -tiedejulkaisussa.

Uudet opiskelijat selvillä – opiskelijavalinnan tulokset 2014

Kultapuu

Eläinlääketieteen koulutusohjelman vuoden 2014 opiskelijavalintatiedot on julkaistu 2.7.2014. Eläinlääkärin ammatti on edelleen hyvin haluttu - noin 13 prosenttia kokeeseen osallistuneista hakijoista pääsi sisään. Hakijamäärä oli hieman alhaisempi kuin edellisvuonna.

Eläinlääkärin perspektiiviä laajentamassa – karjaterveyskurssi Keniassa

Kenia

Eläinlääketieteelliset tiedekunnat Suomesta, Tansaniasta ja Keniasta järjestivät yhteisen intensiivikurssin karjaterveydestä Nairobissa 3-10.6.2014, jolle osallistui yhteensä 17 opiskelijaa ja 7 opettajaa. Opettajina eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta mukana olivat eläinlääketieteellisen epidemiologian yliopistonlehtori, dosentti Anna-Maija Virtala ja tuotantoeläinlääketieteen kliininen opettaja Eeva Mustonen.

 

 
.