Yhteystiedot

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 09 1911 (vaihde)
Faksi: 09 191 57161
Sähköposti:
eltdk-hallinto@helsinki.fi

Tarkemmat yhteystiedot
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Flamma

Vuosikertomus

Tiedekulma

 

Jatkokoulutus

Esdar

Koirien terveystutkimusrahasto tukee tutkimusta

Nova university network

Strategia 2013-16


 

 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteellinen tiedekunta turvaa eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Se on ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö Suomessa. Tiedekunta toimii Viikin kampuksella sekä Saarella Mäntsälässä.

Lue lisää »»

FT Marjo Hytöselle Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinto

Marjo Hytönen väitöskirjapalkinto

FT Marjo Hytönen sai väitöskirjastaan Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon, joka jaettiin yliopiston vuosipäivän yhteydessä 26.3.2014. Hytönen on yksi kolmesta palkitusta.

ELT Laura Hännisestä vuoden dosentti

Laura Hänninen

Helsingin yliopiston vuoden dosentiksi valittiin 12.3.2014 pidetyssä dosenttijuhlassa soveltavan etologian dosentti Laura Hänninen. Hänninen nimitettiin dosentiksi eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2011. Hänninen on erittäin ansioitunut kotieläinten hyvinvoinnin tutkija.

Jenni Haukio vieraili eläinten hyvinvointitoimijoiden luona Viikissä

Jenni Haukio ja eläiten hyvinvointitomijat

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio vieraili tutustumassa Viikin kampuksen eläinten hyvinvointitoimijoihin ja heidän työhönsä. Paikalla tilaisuudessa olivat eläinsuojeluasiamies Sari Salminen, Eläinten hyvinvointikeskuksen edustajat Satu Raussi ja Tiina Kauppinen sekä Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen tutkijat, professori Anna Valros ja dosentti Laura Hänninen eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Anatomian dissektioharjoituksissa kokeiltiin iPadeja opiskelijoiden apuna

iPad anatomia

Anatomian oppiaineen dissektioharjoituksissa otettiin helmikuussa käyttöön 10 iPadiä monipuolistamaan opiskelijoiden työskentelyä ja oppimista. Anatomian oppiaineen leikkelysaliharjoituksista vastaava Juha Laakkonen kollegoineen tutkii tehostaako iPadin käyttö oppimista.

Thelma Mäkikyrön säätiö lahjoitti 100 000 euroa koirien terveystutkimukselle

Mäkikyrön lahjoitus

Koirien terveystutkimusrahasto sai 100 000 euron lahjoituksen Thelma Mäkikyrön säätiöltä. Rahaston varojen avulla tuetaan Helsingin yliopistossa tehtävää koirien terveystutkimusta.

Eläinlääketieteellisestä kaksi uutta jäsentä Opettajien akatemiaan

Opettajien akatemia

Helsingin yliopiston Opettajien akatemiaan on valittu eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta kaksi uutta jäsentä - eläinlääketieteellisen epidemiologian yliopistonlehtori Anna-Maija Virtala ja anatomian ja kehitysbiologian yliopistonlehtori Mikael Niku. Tiedekunnan edustus akatemian 50-henkisessä jäsenistössä on tällä hetkellä neljä.

Spotlight-artikkeli Applied and Environmental Microbiology -tiedejulkaisussa

AEM

Applied and Environmental Microbiology –tiedejulkaisu nosti esiin vuoden ensimmäisessä numerossa artikkelin, jossa raportoitiin kaksoiskomponenttijärjestelmän CLO3403/CLO3404 keskeinen merkitys Clostridium botulinumin tyypin E kylmänsiedossa.

Opettajat työstivät oppimisen arviointia monesta näkökulmasta opetuksen kehittämispäivässä

Unioninkadun juhlahuoneisto

Opetuksen kehittämispäivä 19.12.2013 keräsi suuren joukon tiedekunnan opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita opettajia, tutkijoita, opiskelijoita ja hallinnon edustajia, yhteensä 53 henkilöä, pohtimaan oppimisen arviointia innostavien alustusten ja työpajatyöskentelyn siivittämänä. Runsaasti keskustelua herättivät hieman vieraammat näkökulmat: ennakkotiedon arviointi ja eläinlääketieteellisen professionalismin arvioinnin tarpeellisuus.

Neuropsykiatristen sairauksien riskeihin perehtyvälle tutkimushankkeelle merkittävä EU-rahoitus

Hannes Lohi

Professorin Hannes Lohen koordinoima kansainvälinen yhteistyökonsortio kanadalaisten ja portugalilaisten tutkijoiden kanssa on saanut yhteensä lähes 900 000 euron EU-rahoituksen ERA-Net Neuron Mental Disorders –haun kautta. Lohen tutkimusryhmä osuus kolmivuotisesta Suomen Akatemian rahoittamasta hankkeesta on 350 000 euroa.

Ahdistuneisuushäiriöiden biologista taustaa selvittävälle tutkimusprojektille Erkon säätiön apuraha

Erkon säätiö

Eläinlääketieteellisen fysiologian professori Tomi Taira tutkimusryhmineen on mukana ahdistuneisuuden neurobiologista taustaa selvittelevässä yhteistyöhankkeessa, jolle Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 814 000 euron apurahan. Hanke on kolmevuotinen.

Koiran bruselloosi sukupuolitauti on toistaiseksi harvinainen Suomessa

Bruselloosi

Bruselloosi on Brucella canis –bakteerin aiheuttama sukupuolitauti koiralla. Tartunta tapahtuu usein astutuksen yhteydessä, mutta on mahdollista myös pelkästään eritteiden (sperma, virtsa, sylki, maito, sikiövesi) välityksellä. Tyypillisiä oireita uroksella ovat lisäkiveksen ja kiveksen tulehdus. Tiineellä nartulla tartunta johtaa yleensä aborttiin tai alkioiden varhaiskuolemaan.

Täydennyskoulutusta pieneläinten sisätautien iltaseminaareissa

Iltaseminaari

Pieneläintautien iltaseminaareja eläinlääkäreille on järjestetty jo 13 kertaa vuodesta 2009 alkaen sisätautiopin professori Thomas Spillmann luotsaamana. Vuoden 2014 ensimmäisen iltaseminaarin 30.1. aihe on ”Rytmihäiriöt – diagnoosi ja hoito”.

Koirat tunnistavat tutut kasvot

Koirien kasvojen tunnistus

Kasvojen tunnistus on ihmiselle ja muille sosiaalisille eläimille tärkeä sosiaalinen taito. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yhteisprojektissa tutkittiin katseenseurannalla kuinka koirat katsovat kasvokuvia ja tulokset osoittavat, että koirat havaitsevat kuvissa kasvot, kiinnittävät huomiota erityisesti silmien alueeseen ja katsovat tuttuja kasvoja tarkemmin kuin vieraita. Tutkimus julkaistiin Animal Cognition tiedejulkaisussa 5.12.2013.

Professori Antti Sukuran valinta dekaaniksi on vahvistettu ja dekaani on nimittänyt varadekaanit

Antti Sukura

Helsingin yliopiston rehtori on vahvistanut uuden tiedekuntaneuvoston valitseman professori Antti Sukuran eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi kaudeksi 2014 - 2017.

Uusi oppikirja eläinlääkinnän farmakokinetiikasta ja farmasiasta

Farmakokinetiikkakirja

Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia –kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Eläinlääkäripäivien yhteydessä 27.11.2013. Kirja on suunnattu ennen kaikkea eläinlääketieteen opiskelijoille, mutta myös niille farmasian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet eläinlääkkeistä, ja miksei myös apteekkien henkilökunnalle. Kirjan ovat toimittaneet tiedetoimittaja Helena Telkänranta, ELT dosentti Marja Raekallio ja professori Outi Vainio.

 
.